https://szczesliwemacierzynstwo.pl

Zdrowie dziecka na pierwszym miejscu

Naturalna wrażliwość kobiet w ciąży sprawia, że w tym szczególnym dla nich czasie wyjątkowo dbają o zdrowie swoje i mającego przyjść na świat dziecka.  Potwierdzają to badania przeprowadzone przez Polski Bank Komórek Macierzystych (PBKM) i Millward Brown Healthcare.[1]  W badaniu wzięły udział kobiety będące aktualnie w ciąży zarówno debiutujące w roli mamy, jak i posiadające już dziecko.

Postawy i potrzeby kobiet z obydwu grup w aspekcie zdrowotnym okazały się w wielu punktach odmienne. Doświadczenia wynikające z pierwszej ciąży i porodu wyraźnie wpływają na późniejsze postawy życiowe kobiet. Mamy doświadczone rzadziej niż mamy debiutantki uczestniczą
w spotkaniach dla kobiet w ciąży, korzystają ze szkoły rodzenia, szukają wsparcia wśród bliskich,
a nawet rezygnują z częstych konsultacji z lekarzem ginekologiem. Można zaryzykować uogólnienie, że pozytywne doświadczenie pierwszej ciąży i porodu pozwalają im na  rzadsze kontrowanie swojego stanu. Z drugiej strony jeśli już poszukują informacji dotyczących zdrowia dziecka, to znacznie częściej korzystają z porad lekarza (ginekologa bądź pediatry), a nie ufają już tak bardzo znajomym czy rodzinie. Może niepokoić fakt, że kobiety będące w kolejnej ciąży deklarują mniejszą gotowość do powstrzymania się od picia alkoholu i palenia papierosów w ciąży, niż panie będące w ciąży po raz pierwszy. Podobną różnicę (o 6 punktów %) obserwujemy przy porównaniu obydwu badanych grup odnoszących się do przyjmowania preparatów witaminowych.

Wyniki badań pokazują jednocześnie, że w kwestii dbania o zdrowie dziecka zachowania kobiet będących w pierwszej i kolejnej ciąży są podobne. Mamy uważają, że najważniejsze jest regularne USG (70% mam debiutujących i 69% doświadczonych), poród naturalny (odpowiednio 37 i 39%), badania prenatalne (34 i 30%) oraz pobranie krwi pępowinowej (11% i 13%). Szczególnie ostatnia

z wymienionych usług staje się coraz bardziej popularna wśród przyszłych mam. Aż 85% wszystkich badanych kobiet słyszało o bankowaniu krwi pępowinowej, co może być wynikiem coraz częściej pojawiających się w mediach doniesieniach o możliwościach zastosowania komórek macierzystych
w leczeniu ciężkich chorób. Warto zauważyć też, że z 3 do 7% rośnie odsetek mam, które decydują się przy kolejnej ciąży zbankować krew pępowinową w banku komórek macierzystych. Coraz większa jest też świadomość w obu grupach kobiet, że pobranie krwi pępowinowej nie stanowi zagrożenia dla zdrowia matki i dziecka, a blisko połowa wszystkich mam uważa pobranie i przechowanie krwi pępowinowej za jedyny sposób zabezpieczenia komórek macierzystych. Nie dziwi zatem fakt, że blisko 16% wszystkich mam chciałoby skorzystać z tej usługi.

W przeciągu ostatnich kilku lat zauważyliśmy wyraźny wzrost zainteresowania przyszłych mam możliwością pobrania krwi pępowinowej. Wpływ na to może mieć rosnąca  świadomość przyszłych mam o możliwościach wykorzystania komórek macierzystych z krwi pępowinowej – z naszego banku już kilkanaścioro dzieci zostało wyleczonych krwią pępowinową. Jednak jak pokazały nasze badania, wciąż mały odsetek rodzących  zdecydowało się już na ten krok – mówi dr Tomasz Baran, Polski Bank Komórek Macierzystych.

Wyniki przeprowadzonego przez PBKM badania pokazują także, że głównym źródłem wiedzy na temat zdrowia dziecka jest  ginekolog, przy czym mamy doświadczone wskazują to częściej niż mamy debiutantki (odpowiednio 75% i 66% badanych). Za to mamy debiutujące częściej niż mamy doświadczone szukają informacji u członków rodziny (odpowiednio 44% i 23%) i przyjaciół (30%

i 12%). Co piąta mama w obu grupach czerpie informacje z czasopism. Zaskakująco niewiele kobiet wskazuje strony internetowe czy media społecznościowe jako źródło specjalistycznej wiedzy medycznej).

Przeprowadzone przez PBKM badania potwierdzają, że głównym aspektem, wokół którego koncentrują się obawy, inwestycje i działania wszystkich przyszłych mam jest zdrowie ich dziecka. Dlatego też na każdym etapie ciąży niezwykle ważna jest rola lekarzy. To od nich mamy oczekują  informacji, porady i wsparcia. Na nich więc spoczywa największa odpowiedzialność za dostarczenie wiedzy nt. wszystkich możliwości zadbania o zdrowie swoje i dziecka używając aktualnie dostępnych technologii.

 

[1] Badania: mama, ciążą, poród, dziecko – różnice w postawach wśród mam w pierwszej vs kolejnej ciąży. badanie polek w ciąży.  Badanie przeprowadzone metodą wywiadów wypełnianych samodzielnie przez Internet (CAWI). MillwardBrownHealthcare, grudzień 2013

.PBKM

Dodaj komentarz