https://szczesliwemacierzynstwo.pl

Zjawisko wczesnych ciąż jest coraz bardziej zauważane zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nieletnie mamy borykają się z ciężką sytuacją materialną, problemami emocjonalnymi, a nierzadko również z odrzuceniem społecznym. Aby temu zapobiec, należy przede wszystkim mieć świadomość zasięgu i przyczyn tego problemu.

Niepokojące statystyki

Z danych GUS wynika, iż ponad 8% ogólnej liczby porodów w Polsce dotyczy dziewcząt w wieku 12-19 lat*. Prawie każdy z nas słyszał o takim przypadku albo wręcz zna dziewczynę, która została mamą w bardzo młodym wieku. Nastoletnie mamy są negatywnie oceniane, zarówno przez swoich rówieśników, jak i rodziny i środowisko szkolne. Często słyszą komentarze na temat braku odpowiedzialności, a zdecydowanie rzadziej słowa zrozumienia i chęci pomocy.

Przyczyny problemu

Młode mamy to najczęściej osoby, które nie znalazły wsparcia, stabilizacji i zrozumienia we własnych domach. Najczęściej pochodzą z rodzin(, w których zabrakło dobrej komunikacji z rodzicami, rozmów o wartościach, miłości, seksie i odpowiedzialności. Dlatego szybko i łatwo weszły w związek, szukając w nim akceptacji i uczucia. Często dziewczyny z takich rodzin są samotne  i zagubione, a ich wiedza na temat seksu i konsekwencji współżycia jest nikła lub żadna.

Dynamika zjawiska

Zjawisko ciąż u nastolatek ma tendencję wzrostową. Ma to związek z obniżaniem się wieku inicjacji seksualnej oraz brakiem rzetelnej wiedzy na temat seksu i antykoncepcji. Nie bez znaczenia jest zanik silnych więzi w rodzinie i nieumiejętność świadomego wychowywania dziecka, poświęcania mu czasu, kształtowania jego postaw i wartości. W domu i w szkole brak własciwej edukacji seksualnej, więc nastolatki czerpią informacje od rówieśników i z Internetu, a te źródła wiedzy pełne są mitów oraz nieprawdziwych lub niezrozumiałych wiadomości.

*Źródło: GUS Departament Badań Demograficznych. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 roku „Podstawowe informacje o demograficznym rozwoju Polski w latach 2000 – 2009”.